AANVRAGEN MENTORSCHAP

Omdat het aangaan van een mentorschap veelal ook over persoonlijke zaken gaat vind ik het erg belangrijk dat er een goede klik is tussen de mentor en de persoon waarvoor mentorschap aangevraagd wordt. 

Voordat het mentorschap officieel beklonken wordt zal ik dan ook altijd eerst langskomen voor een eerste kennismaking.

Vervolgens stellen we, zo veel mogelijk in samenspraak, het aanvangsplan van mentorschap op waarin we afspraken vastleggen. 

Ook zal ik contact hebben met de betrokken zorgverleners om een beeld te krijgen waar er ondersteuning nodig is en waarom mentorschap gewenst is. Daarna zal er een aanvraag voor aanvang mentorschap gedaan worden bij de rechtbank. 

 

De volgende personen of instellingen mogen een aanvraag tot mentorschap indienen:

  • de persoon die een mentor krijgt (de betrokkene)
  • de echtgenoot of andere partner
  • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • degene die het gezag over de betrokken persoon heeft, bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog jonger is dan 18 jaar
  • de  of de  van de betrokkene
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleid
  • de 

De griffiekosten moeten aan de rechtbank voldaan worden na indienen van de aanvraag.

Hiervoor krijgt men een nota van de rechtbank.