KOSTEN MENTORSCHAP

  • Eenpersoons mentorschap € 1.320,00 per jaar 
  • Mentorschap voor iemand tussen 18-23 jaar met psychische problemen € 1.707,00 per jaar 
  • Aanvangswerkzaamheden eenpersoons mentorschap € 621,00 (eenmalig)  
  • Regelen van een verhuizing € 388,00  
  • Tweepersoons mentorschap € 2.375,00 per jaar  
  • Mentorschap voor 2 personen waarvan er een tussen 18-23 jaar is en psychische problemen heeft € 2.722,00 per jaar
  • Mentorschap voor 2 personen waarbij beide tussen 18-23 jaar zijn en psychische problemen hebben € 3.073,00 per jaar
  • Aanvangswerkzaamheden tweepersoons mentorschap € 1117,00 (eenmalig)
  • Regelen van een verhuizing tweepersoons mentorschap € 388,00

     

     De kosten en tarieven voor 2023 volgens de 'Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren'   

     Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

 

De kosten worden per jaar gefactureerd, welke maandelijks voldaan moeten worden.
Peter Driessen Mentorschap geeft er de voorkeur aan dat er ook een bewindvoerder is aangesteld.
Als men niet over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten te dragen kan er door de bewindvoerder of de cliënt zelf, een beroep gedaan worden op de bijzondere bijstand van de gemeente waar de cliënt staat ingeschreven in het bevolkingsregister.
Als er in bijzondere gevallen meer uren gemaakt dienen te worden dan de voorgeschreven 17 uur, zal de mentor een machtiging aanvragen bij de rechtbank om deze uren vergoed te krijgen. Mogelijkerwijs worden deze kosten ook uit de bijzondere bijstand vergoed.