VISIE PETER DRIESSEN MENTORSCHAP

De overheid heeft in 1995 besloten dat mensen die niet (meer) goed voor zichzelf kunnen zorgen, bijvoorbeeld omdat ze dementerend, psychiatrisch patiënt of verslaafd zijn, een vertrouwenspersoon krijgen toegewezen om te voorkomen dat anderen misbruik van ze maken. Deze vertrouwenspersoon wordt een mentor genoemd. Een mentor wordt door de kantonrechter benoemd.                                              .

Ik vind het belangrijk om de cliënt centraal te stellen. Zijn of haar kwaliteit van leven toets ik voortdurend en ik ga daarbij uit van de behoefte en de mogelijkheden die de cliënt heeft. Vanzelfsprekend betrek ik de cliënt zo veel en zo goed als mogelijk bij de besluitvorming. Ik kan, als onafhankelijke persoon, goed kijken of het aanbod past bij de vraag van de cliënt en of dit in zijn of haar leven past.